باسمه تعالی

نتایج مسابقه کتابخوانی - مورخ 1398/06/01

 

ضمن تشکر و قدردانی از حضور و شرکت شما عزیزان در مسابقه کتابخوانی، به استحضار می رساند اهدای جوایز زیر بصورت قرعه کشی می باشد.

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

نام پدر

نمره

جوایز (به قید قرعه)

اقدس رسولی

حسینعلی

20

4.000.000 ریال

سارا محمودی

غلامحسین

20

5.000.000 ریال

معصومه سپهری

سیف علی

20

3.000.000 ریال

پریسا ادهمی

ابراهیم

19

1.000.000 ریال 

خدیجه سهندی

علی عباس

19

1.000.000 ریال 

زهرا نوروزی

براتعلی

19

1.000.000 ریال 

زینب جزء اسلامی

 

19

1.000.000 ریال 

سکینه محمدی

حسین

19

1.000.000 ریال 

سمانه جعفری

ولی اله

19

 1.000.000 ریال

سمانه سلمانیون

محمدرضا

19

1.000.000 ریال 

سمیرا داداشی

ربعلی

19

1.000.000 ریال 

شمسی یوسفی

مقصود

19

 1.000.000 ریال

شهرام قاسمی

حسن

19

1.000.000 ریال

فاطمه باقری

مهدی

19

 1.000.000 ریال

فاطمه جعفری

ولی اله

19

 1.000.000 ریال

فاطمه فیضی

محمدولی

19

 1.000.000 ریال

لیلا عباسی

اکبر

19

1.000.000 ریال 

مریم امیرخانی

حنیفه

19

 1.000.000 ریال

مهدی رمضانی

نقی

19

2.000.000 ریال

مهری حاتمی

مسلم

19

1.000.000 ریال 

اکبر بازرگانی

محمد

18

 

الهام علوی

اژدر

18

 500.000 ریال

جواد اسماعیلی راد

حمداله

18

1.000.000 ریال 

خدیجه یعقوبلو

حسین

18

 500.000 ریال

رقیه عباسی

اکبر

18

 500.000 ریال 

زهرا تاران

ذبیح اله

18

1.000.000 ریال 

زهرا عباسی

تقی

18

1.000.000 ریال 

زهرا وصفی

علی

18

 500.000 ریال

زینب قربانی

رجبعلی

18

 500.000 ریال

زینب ندرلو

هلال

18

 

 

 

 

 

سوسن خزائی

اکبر

18

 500.000 ریال

سیده زهره موسوی صابر

مجتبی

18

 500.000 ریال

سیده سمیه رفیعی

سیدقدرت اله

18

 

سیده صدیقه موسوی

فتاح

18

 

عصمت میرزایی

حمداله

18

 500.000 ریال

فاطمه سعادتی

حسن

18

1.000.000 ریال 

فاطمه فولادی

کریم

18

 500.000 ریال

فاطمه کریمی

میکائیل

18

 500.000 ریال

مریم تاریوردی

مجید

18

 500.000 ریال

مینا اوصالی

محمدهاشم

18

 500.000 ریال

اعظم عباسی

تقی

16

 

اکبر آقاجانلو

جبار

16

 

امیرحسین آقائی

حبیب اله

16

 

بلور صفائی چومالو

احسن اله

16

 

رباب ندرلو

هلال

16

 

زینب محرمی

خدایار

16

 

سمانه کاظمی

یداله

16

 

سمیه رزاقی

افضل

16

 

سهیلا مرادی

حسینعلی

16

 

سیما قاسمی

حسن

16

 

محمد حمیدی

احمد

16

 

موسی مرادزاده

صادق

16

 

نیلوفر علوی

موسی

16

 

رقیه مرادی

حسینعلی

15

 

زهرا حمیدی

عزیزاله

15

 

زهرا نوروزی

محمد اسماعیل

15

 

زینب رمضانی

غضنفر

15

 

سعیده اسماعیلی راد

جواد

15

 

سیده بهاره موسوی

هاشم

15

 

کبری یدپسند

صفرعلی

15

 

مریم حیدری

محرمعلی

15

 

معصومه حمیدی

مرسل

15

 

منوچهر عباسی

رستمعلی

15

 

مهناز احمدی قواقی

محمدباقر

15

 

میثم حسنلو

تقی

15

 

سعیده زمانی

محرمعلی

15

 

الهه علوی

اژدر

14

 

بهناز رضائی

احمد

14

 

پریسا مولائی

مالک

14

 

رقیه تاران

عزیزاله

14

 

رقیه ندرلو

خالق

14

 

زهرا رسولی فرد

علی اوسط

14

 

سمیرا رضاخانی

سهراب

14

 

سیده زهرا موسوی

جلال

14

 

فاطمه احمدی

سهراب

14

 

فاطمه علوی

سیف اله

14

 

لیلا استجلو

همتعلی

14

 

لیلا انصاری

محمدنقی

14

 

مریم اسدی

عنایت اله

14

 

مریم سلیمی

اکبر

14

 

ام لیلا ندرلو

هلال

کمتر از 14

 

رضا ندرلو

ابوالفضل

کمتر از 14

 

زهرا فیضی

محمدولی

کمتر از 14

 

سونیا نجفلو

حمداله

کمتر از 14

 

شهناز کرمی

نظام

کمتر از 14

 

فاطمه عسگری

حبیب اله

کمتر از 14

 

ابوالفضل خدائی

اصغر

کمتر از 14

 

اصغر محبی

غیبعلی

کمتر از 14

 

الناز شیری

سلیمان

کمتر از 14

 

حمیده جعفری

قاسم

کمتر از 14

 

زینب حسنی عبد

نعمت اله

کمتر از 14

 

سمیرا کریمی

محمد

کمتر از 14

 

سیده زهرا جباری

جعفر

کمتر از 14

 

سیده فریده فتاحی موسوی

نعمت اله

کمتر از 14

 

سیده کبری موسوی

سیدحسین

کمتر از 14

 

فاطمه محمدی

حسین

کمتر از 14

 

فرشته نوری

مبارکعلی

کمتر از 14

 

لیلا فولادی

غنی

کمتر از 14

 

معصومه مهدیخانلو

فرامرز

کمتر از 14

 

منصوره جارچی لو

علی

کمتر از 14

 

مهنا نورمحمدی

ولی اله

کمتر از 14

 

 ابراهیم محمودخانی

نصرت اله

کمتر از 14

 

امیرحسین پورابراهیمی

فیروز

کمتر از 14

 

آرمین نجفلی

رامین

کمتر از 14

 

خدیجه عسگری

کرم

کمتر از 14

 

زهرا باقری

محمدهاشم

کمتر از 14

 

زهرا نصیری

فیاض

کمتر از 14

 

سیدمجتبی فتاحی موسوی

نعمت اله

کمتر از 14

 

فاطمه اسدی

فیض اله

کمتر از 14

 

فاطمه نعمتی

عشقعلی

کمتر از 14

 

مریم اشرفی کبرک

پاشا

کمتر از 14

 

معصومه محمدی

حبیب اله

کمتر از 14

 

مهدی قربانی

رجبعلی

کمتر از 14

 

اکرم اماملو

عطااله

کمتر از 14

 

حسن محمدی

معروف

کمتر از 14

 

سمیه رسولی فرد

علی اوسط

کمتر از 14

 

اکرم بیات

محرمعلی

کمتر از 14

 

امیر نوری

علی اکبر

کمتر از 14

 

بهنام صیدی

علی محمد

کمتر از 14

 

رقیه والی

حسن

کمتر از 14

 

زهرا سپهری

محمد

کمتر از 14

 

سمیرا علوی

اژدر

کمتر از 14

 

سیده زهرا شبیری زنجانی

سیدرسول

کمتر از 14

 

فرشته غنیمتی

صفرعلی

کمتر از 14

 

کبری اصانلو

فرج اله

کمتر از 14

 

مبینا خاکسار

محبعلی

کمتر از 14

 

مهسا وطن خواه

احد

کمتر از 14

 

حمید چراغی

ابوالحسن

کمتر از 14

 

زهرا عسگری

محمدعلی

کمتر از 14

 

زهرا غنی لو

شعبانعلی

کمتر از 14

 

زهرا مردانلو

محمدعلی

کمتر از 14

 

زهرا نوری

مبارکعلی

کمتر از 14

 

زهره رزاقی

شعبان

کمتر از 14

 

سمانه جعفری

محمد

کمتر از 14

 

سیدرسول شبیری زنجانی

سیدحسن

کمتر از 14

 

سیده رقیه خلیلی

سیداسماعیل

کمتر از 14

 

شادی یادگاری

سیف اله

کمتر از 14

 

لیلا امامی مطلق

علی

کمتر از 14

 

آرزو بختیاری کبوترکی

عشقعلی

کمتر از 14

 

حنانه چراغی

حمید

کمتر از 14

 

خدیجه داداشی

ربعلی

کمتر از 14

 

رضا نوری

شوزب

کمتر از 14

 

رقیه نوری

وجیه اله

کمتر از 14

 

زهرا فولادی

غنی

کمتر از 14

 

زهرا نبی لو

قبله علی

کمتر از 14

 

سیده زینب موسوی بابائی

یوسف

کمتر از 14

 

سیمین زر حاتمی

اسکندر

کمتر از 14

 

فاطمه علوی

اژدر

کمتر از 14

 

فائزه شریفی

محمدعلی

کمتر از 14

 

مریم محمدی

حبیب اله

کمتر از 14

 

مریم وطن خواه

احد

کمتر از 14

 

معصومه بهرامی

یوسفعلی

کمتر از 14

 

مهسا الله مرادی

محمد

کمتر از 14

 

پروین ملکی

مجتبی

کمتر از 14

 

زهرا آقاربی

هدایت

کمتر از 14

 

سلطان آقاخان بابایی

یوسفعلی

کمتر از 14

 

سیده زهرا موسوی بابایی

سید یوسف

کمتر از 14

 

علی مقدم

حمزه علی

کمتر از 14

 

فاطمه جعفری

احمد

کمتر از 14

 

فاطمه جوزی

شیرینعلی

کمتر از 14

 

ماهرخ محتاجی

احمد

کمتر از 14

 

محمدکریم احمدی

فتح اله

کمتر از 14

 

مریم احدیان

اسداله

کمتر از 14

 

مریم قاسمی طاقی

قربانعلی

کمتر از 14

 

حسن سعادتی

مجتبی

کمتر از 14

 

رویا اسکندری

الماس

کمتر از 14

 

سیدعلیرضا موسوی

سید اکبر

کمتر از 14

 

فاطمه اسدی

حبیب

کمتر از 14

 

معصومه شهیدی

پرویز

کمتر از 14

 

هادی مسیبی

معبود

کمتر از 14

 

زهرا عالمی

اکبر

کمتر از 14

 

سیده خدیجه جعفری

سیدمسیب

کمتر از 14

 

سیده معصومه خلیلی

سیداسماعیل

کمتر از 14

 

معصومه رزاقی

علی اکبر

کمتر از 14

 

مهری عسگری

شعبان علی

کمتر از 14

 

اصغر یوسفی راد

براتعلی

کمتر از 14

 

امیررضا محمدی

پرویز

کمتر از 14

 

سیده فرشته موسوی

سیدجعفر

کمتر از 14

 

سعید عابدزاده

محمدرضا

کمتر از 14